Finish

Fluke Corporation Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Tämä ohjelmistotuote on tämän sopimuksen ehtojen alainen. Ohjelmiston käyttäminen millä tahansa tavalla tulkitaan sopimuksen ehtojen hyväksymiseksi.

  1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN. Fluke Corporation (Fluke) myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää ja kopioida tätä ohjelmistotuotetta sen alkuperäisessä muodossa ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön käyttäjän organisaation sisällä.
  2. NIMIKE, TEKIJÄNOIKEUS JA TAVARAMERKKI. Tämän ohjelmistotuotteen omistaa Fluke tai sen toimittajat, ja se on Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten säädösten suojaama. Hyväksyt käyttöoikeuden myöntämisehtojen mukaisesti, että kaikkien tästä ohjelmistosta tehtävien kopioiden tekijänoikeuteen ja omistusoikeuteen liittyvät ilmoitukset säilyvät alkuperäisessä muodossa. Ellei edellä ole erikseen mainittu, mitään tässä mainittua ei saa tulkita luopumiseksi Fluken patenttien, tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien alaisesta lisenssistä tai oikeudesta.
  3. RAJOITUKSET. Käyttäjä ei saa purkaa, kääntää tai hajottaa tätä ohjelmistotuotetta.
  4. EHTO. Tämä käyttöoikeus tulee voimaan, kun käyttäjä hyväksyy yllä olevan sopimuksen. Käyttöoikeus pysyy voimassa mahdolliseen käyttöoikeussopimuksen rikkomukseen asti. Kun käyttöoikeussopimus päättyy, käyttäjän oh tuhottava kaikki kopiot ohjelmistotuotteesta ja siihen liittyvistä materiaaleista.
  5. MUUT SOPIMUKSET. Jos tämän sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa muiden sopimusten ehtojen kanssa, tämä sopimus syrjäyttää muut sopimukset.
  6. TAKUULAUSEKE. Tämä ohjelmistotuote toimitetaan "SELLAISENAAN" ILMAN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Fluke ei ole vastuussa henkilöille tai muille tahoille missään olosuhteissa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista, mukaan lukien ilman rajoituksia tämän ohjelmistotuotteen käytöstä tai siihen luottamisesta aiheutuvat vahingot, tulomenetykset tai vaihtohyödykekustannukset, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu etukäteen.

Tähän sopimukseen ja käyttöoikeuteen sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lainsäädäntöä ja muualla sen maan lakeja, jossa sopimus on tehty.